Jeg er certificeret som bruger af Talent Measurement testværktøjer og anvender OPQ-test (Occupational Personality Questionnaire) 

Testen beskriver en persons egenskaber og adfærd i erhvervslivet. Resultatet giver et godt udgangspunkt til et struktureret interview med det formål, at få et tydeligt billede af en persons karakteristiske træk.

OPQ (Occupational Personality Questionnaire) er videnskabeligt funderet, hvilket blandt andet betyder, at der findes danske normgrupper samt reliabilitets- og validitetsstudier, som dokumenterer OPQs effektivitet.